: 5.0

خانه امن

118بازدید

این مجموعه داستان دو مامور امنیتی به نام‌های کمال (حمیدرضا پگاه) و افشین (امین زندگانی) را روایت می‌کند که یکی مسئول تیم ضد تروریستی و دیگری مسئول تیم مبارزه با مفاسد اقتصادی و پولشویی است. کمال طبق اخبار واصله مطلع می‌شود قرار است تیم‌های تروریستی داعش عملیات‌هایی را در ایران به راه بیندازند. کمال و تیمش با اطلاعاتِ دریافتی از خارج از کشور به ردزنی یکی از نیروهای داعش میپردازند تا از طریق او بتوانند رابطش در تهران را شناسایی کنند….

مرداد ۱, ۱۴۰۲
برچسب‌ها:,
فصل سریال
قسمت 1

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

قسمت 2

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

قسمت3

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

قسمت 4

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

قسمت 5

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

قسمت 7

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

قسمت 8

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

قسمت 9

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

قسمت 10

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

قسمت 11

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

قسمت 12

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

قسمت 13

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

قسمت 14

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

قسمت 15

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

قسمت 16

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

قسمت 17

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

قسمت 18

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

قسمت 19

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

قسمت 20

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

قسمت 21

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

قسمت 22

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

قسمت 23

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

قسمت 24

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

قسمت 25

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

قسمت 26

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

قسمت 27

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

قسمت 28

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

قسمت 29

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

قسمت 30

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

قسمت 31

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

قسمت 32

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

قسمت 33

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

قسمت 34

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

قسمت 35

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

قسمت 37

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

دیدگاه ها
به خانه امن امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...