: 2.6

معمای شاه

210بازدید

معمای شاه عنوان مجموعه تلویزیونی با ژانر تاریخی به کارگردانی محمدرضا ورزی است. این سریال داستان به قدرت رسیدن رضاشاه پهلوی و محمدرضاشاه پهلوی[۱] در ایران و جریانات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در دوره پادشاهی محمدرضا پهلوی، و دوران حکومت محمدرضا پهلوی را از زمان بازگشت او از مصر، پس از ازدواج با ملکه فوزیه تا انقلاب ۵۷ و پیروزی انقلاب اسلامی به تصویر می‌کشد

تیر ۲۶, ۱۴۰۲
فصل سریال
قسمت 1 معمای شاه

قسمت 2 معمای شاه

قسمت5 معمای شاه

قسمت 6 معمای شاه

قسمت 7 معمای شاه

قسمت 8 معمای شاه

قسمت 9 معمای شاه

قسمت10 معمای شاه

قسمت 11 معمای شاه

قسمت 12 معمای شاه

قسمت 13 معمای شاه

قسمت 14 معمای شاه

قسمت 15 معمای شاه

قسمت 16 معمای شاه

قسمت 17 معمای شاه

قسمت 18 معمای شاه

قسمت 19 معمای شاه

قسمت20 معمای شاه

قسمت 21 معمای شاه

قسمت 22 معمای شاه

قسمت 23 معمای شاه

قسمت 24 معمای شاه

قسمت 25 معمای شاه

قسمت 26 معمای شاه

قسمت 27 معمای شاه

قسمت 28 معمای شاه

قسمت 29 معمای شاه

قسمت 30 معمای شاه

قسمت 31 معمای شاه

قسمت 32 معمای شاه

قسمت 33 معمای شاه

قسمت 34 معمای شاه

قسمت 35 معمای شاه

قسمت 36 معمای شاه

قسمت 37 معمای شاه

قسمت 38 معمای شاه

قسمت 39 معمای شاه

قسمت 40 معمای شاه

قسمت 41 معمای شاه

قسمت 42 معمای شاه

قسمت 43 معمای شاه

قسمت 44 معمای شاه

قسمت 46 معمای شاه

قسمت 49 معمای شاه

قسمت 50 معمای شاه

قسمت 51 معمای شاه

قسمت 52 معمای شاه