حکم رشد

119بازدید

داستان سریال از آن جایی شروع می‌شود که یک سرهنگ نیروی انتظامی تصمیم می‌گیرد ریاست کلانتری محل زندگی پسرخاله‌اش، که برادر شیری‌اش هم هست، را بپذیرد. اما تقریباً تمام اعضای خانواده با این امر مخالفند چرا که فکر می‌کنند برادرش که آدم شروری است ممکن است باعث دردسر او شود…

مرداد ۱, ۱۴۰۲
برچسب‌ها:
فصل سریال
حکم رشد قسمت 1

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

حکم رشد قسمت 2

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

حکم رشد قسمت 3

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

حکم رشد قسمت 4

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

حکم رشد قسمت 5

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

حکم رشد قسمت 6

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

حکم رشد قسمت 7

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

حکم رشد قسمت 8

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

حکم رشد قسمت 9

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

حکم رشد قسمت 10

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

حکم رشد قسمت 11

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

حکم رشد قسمت 12

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

حکم رشد قسمت 13

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

حکم رشد قسمت 14

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

حکم رشد قسمت 15

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

حکم رشد قسمت 16

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

حکم رشد قسمت 17

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

حکم رشد قسمت 18

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

حکم رشد قسمت 19

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

حکم رشد قسمت 20

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

حکم رشد قسمت 21

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

حکم رشد قسمت 22

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

حکم رشد قسمت 23

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

حکم رشد قسمت 24

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

حکم رشد قسمت 26

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

حکم رشد قسمت 26

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

حکم رشد قسمت 27

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

دیدگاه ها
به حکم رشد امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...